Chính sách hoàn trả và đổi trả của chúng tôi có thời hạn là 7 ngày. Nếu đã qua 7 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể cung cấp hoàn trả đầy đủ hoặc đổi trả cho bạn.

Để đủ điều kiện đổi trả, sản phẩm của bạn phải ở trạng thái chưa được mở và ở trong tình trạng giống như bạn nhận được nó. Nó cũng phải ở bên trong hộp hoặc gói ban đầu của sản phẩm.

Một số loại hàng hóa không được phép đổi trả. Hàng dễ hỏng, vỡ, sản phẩm vào nước.

Những sản phẩm không thể đổi trả bao gồm:

  • Thẻ quà tặng
  • Sản phẩm khuyến mãi
  • Sản phẩm tặng kèm.

Để hoàn tất quá trình đổi trả, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp hóa đơn hoặc bằng chứng mua hàng.

Vui lòng không gửi sản phẩm của bạn trở lại nhà sản xuất.

Có những trường hợp chỉ được hoàn trả một phần, hoặc không hoàn trả:

  • Sản phẩm có dấu hiệu sử dụng rõ ràng.
  • Bất kỳ sản phẩm nào không ở trong tình trạng gốc, bị hỏng hoặc thiếu phần không phải là do lỗi của chúng tôi.
  • Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại sau 30 ngày kể từ khi giao hàng.

Hoàn trả

Sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra sản phẩm đổi trả của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo rằng chúng tôi đã nhận được sản phẩm đổi trả của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo bạn về việc chấp nhận hoặc từ chối hoàn trả của bạn.

Nếu được chấp nhận, hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và một số tiền sẽ được tự động áp dụng vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán gốc của bạn, trong khoảng một số ngày nhất định.

Hoàn trả muộn hoặc không nhận được

Nếu bạn chưa nhận được hoàn trả, hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn, có thể mất một khoảng thời gian trước khi hoàn trả của bạn được thông báo chính thức.

Tiếp theo, liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một thời gian xử lý trước khi hoàn trả được thông báo.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những bước này mà vẫn chưa nhận được hoàn trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline.

 

Trao đổi

Chúng tôi chỉ thay thế sản phẩm nếu chúng có lỗi hoặc bị hỏng. Nếu bạn cần đổi nó thành cùng một sản phẩm, hãy liên hệ hotline.

Trả lại hàng hóa

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc thanh toán chi phí vận chuyển của riêng bạn để trả lại sản phẩm của bạn. Chi phí vận chuyển không được hoàn lại. Nếu bạn nhận được hoàn trả, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được trừ đi từ hoàn trả của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian mà sản phẩm đổi trả của bạn đến được có thể thay đổi.

Nếu bạn đang trả lại các sản phẩm có giá cao hơn, bạn có thể xem xét việc sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được sản phẩm đổi trả của bạn.

Cần giúp đỡ?

Liên hệ chúng tôi qua Hotline nếu bạn có câu hỏi liên quan đến hoàn trả và đổi trả.